GHI DANH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ 

(TIẾNG VIỆT/VIETNAMESE)

banner1.jpg

Chương trình thực hiện theo quy tắc của Giáo Phận Orange/

Program follows the guidelines of the Diocese of Orange

Đây là một chương trình Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu chuẩn bị kéo dài hai năm: 

It is a two-year preparation program:

 

Rước Lễ Lần Đầu - Năm I: để học về giáo lý căn bản của đời sống đức tin Công Giáo.  

First Holy Communion – Year I: to study about the basic catechesis of the Christian life.

Rước Lễ Lần Đầu - Năm II: để hiểu sâu hơn về hai bí tích: Hòa giải và Thánh Thể. Sau hai năm, các em sẽ long trọng cử hành việc lãnh nhận hai Bí Tích này.

First Holy Communion – Year II: to deepen the understanding of the two sacraments: Reconciliation and Eucharist. After two years, the students will solemnly celebrate the reception of these two Sacraments.

Một phần của việc chuẩn bị cho việc lãnh nhận các Bí Tích bao gồm ngày tĩnh tâm. Lịch trình cụ thể và chi tiết se được cung cấp tại hoac sau cuộc họp phụ huynh.

Part of the preparation for receiving the Sacraments includes retreat days to provide a special time for prayer and more direct preparations. Specific schedule and details are

provided at parents’ meetings.

GHI DANH TẠI VĂN PHÒNG GIÁO SỨ 

​REGISTRATION IS IN PERSON

Chương trình năm thứ nhất bao gồm những điều sau đây

Requirements for this program:

Year 1:

 • 6 tuổi trở lên, lớp 1-8 (6 years of age and up, Grades 1-8)

 • Chứng chỉ Rửa Tội (Baptismal Certificate)

 • Không quá 3 lần vắng mặt (No more than 3 absences)

 • Phụ Huynh cùng con em tham dự Phụng Vụ vào ngày Chủ nhật và các ngày Lễ buộc (tham dự các nghi lễ trực tiếp hoặc truyền trực tuyến)

      Children are asked to attend Sunday and Holy Days of Obligation       Liturgy (in person or you can attend online streaming liturgies)

 • Phụ huynh - tham gia các buổi họp phụ huynh (Parents are asked to attend special meetings and parent sessions)

 

Chương trình năm thứ nhi bao gồm những điều sau đây

Requirements for this program:

Year 2:

 • 7 tuổi trở lên, lớp 2-8 (7 years of age and up, Grades 2-8)

 • Giấy chứng nhận song năm thứ nhất chương trình chuẩn bị Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu (Year 1 Certificate of accomplishment)

 • Chứng chỉ Rửa Tội (Baptismal Certificate)

 • Không quá 3 lần vắng mặt (No more than 3 absences)

 • Phụ Huynh cùng con em tham dự Phụng Vụ vào ngày Chủ nhật và các ngày Lễ buộc  (tham dự các nghi lễ trực tiếp hoặc truyền trực tuyến)

      Children are asked to attend Sunday and Holy Day of Obligation. Liturgy (in person or you can attend online streaming liturgies)

      (in person or you can attend online streaming liturgies)

 • Phụ huynh - tham gia các buổi họp phụ huynh (Parents are asked to attend special meetings and parent sessions_

 • First Reconciliation & Rehearsal for First Communion Mass  (see schedule to save the important dates)

XIN CÓ ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ TÀI LIỆU TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ 

MAKE SURE YOU HAVE ALL THE INFORMATION & DOCUMENTS BEFORE FILLING OUT THE REGISTRATION 

CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN HƯỚNG DẪN
​PROGRAM'S SAFETY GUIDELINE

Tài Liệu

RESOURCES

ACCESS YOUR SCHEDULE

YEAR 1 SCHEDULE
YEAR 2 SCHEDULE